A Vízmű Panoráma című folyóirat júniusi számában nagyinterjút közöl dr. Szente Istvánnal, az NFH főigazgatójával, a víziközműszolgáltatás területén fogyasztóvédelmi szempontból fontos ügyfélszolgálati, ill. panaszkezelési gyakorlatokról, hatósági tapasztalatokról.

A jogszabályok pontosan körülhatárolják a víziközműszolgáltatás működésének szabályait, és ez kiemelten igaz a szolgáltatás nyújtásával, a számlázással és a panaszkezeléssel kapcsolatos területekre. A fogyasztóvédelmi hatóság ebben a tárgykörben azt vizsgálja, hogyan felelnek meg a szolgáltatók ezen szabályozásnak. – fejtette ki a hatóság főigazgatója.

Arra a kérdésre, hogy a fogyasztók adott szolgáltatásról szóló véleménye befolyásolja-e a jogalkotást, Szente István kifejtette, hogy a működési problémák nagy része a panaszokból megismerhető. Az anomáliákat, joghézagokat a hatóság jelzi a jogszabály-előkészítők, a jogalkotók felé, másrészt a jogszabályok előkészítésében a fogyasztóvédelmi szervezet is hatékonyan közreműködik.

A szóban forgó közszolgáltatás területén megosztott hatásköri szabályok alapján az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre, mérésre, szolgáltatáskorlátozásra, a felhasználók tájékoztatására vonatkozó szabályok megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, míg a szolgáltatás műszaki tartalmával, a vízminőséggel, egyéb területekkel kapcsolatos panaszok címzettje a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

Lényeges momentum, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a már említett esetben is csak a lakossági fogyasztókkal kapcsolatban érvényes, a vállalkozások érdeksérelmeit és panaszait nem a fogyasztóvédelmi szervezet vizsgálja.

Sokak előtt talán még nem ismert fontos rendezőelv pedig, hogy a panaszosnak előbb a szolgáltatóval kell megkísérelnie a panasza rendezését, és ha elutasították, vagy nem sikerült megegyezésre jutniuk, akkor fordulhatnak a hatósághoz. – folytatta a főigazgató.

Az újságíró azon kérdésére, hogy a hatóság hogyan ítéli meg a víziközműszolgáltatókat általánosságban, Szente István kifejtette, hogy alapvetően a panaszokból és a témavizsgálatok eredményeiből lehet képet alkotni, a szolgáltatással kapcsolatos tendencia javuló. Számokban kifejezve 2015-ben összesen 809 panasz érkezett a fogyasztóvédelemhez, ami 14%-os csökkenést mutat a 2014-es 939 db fogyasztói beadványhoz képest.

Az érdemi intézkedéssel járó ügyek közül kiemelt jelentőséggel bírtak az elszámolási ügyek. 2014-ben 250, 2015-ben 204 volt az elszámolással kapcsolatos ügy (ezek között is kimagasló a főmérő és mellékmérő között különbözet, valamint a rejtett elfolyás elszámolásának vitatása). Ezután következnek a számlázási ügyek. 2014-ben 185, 2015-ben 99 db volt. A panaszkezelést kifogásoló megkeresések száma 2014-ben 163 volt, ami 2015-re 69-re mérséklődött.

A többi közüzemi szolgáltatóhoz képest a víziközműszolgáltatás kapcsán jóval kevesebb panasz érkezik. Ennek egyik oka lehet, hogy a víz- és csatornaszolgáltatásnál nem lehet olyan drasztikusan felfüggeszteni a szolgáltatást, mint az energetikai szolgáltatóknál.

Az újság azon kérdésére, hogy nem lenne jobb eszköz a panaszok megelőzése, mint a szolgáltatók szankcionálása Szente István válaszában előadta, hogy hatósági szinten sem elfogadható eszköz a „megtorlás”. "A folyamatos fejlődés és a megelőzés az, amiben én személyesen hiszek." – válaszolta. "Azt gondolom, azontúl, hogy meggyőződésem szerint rengeteget lehet tanulni a konkrét esetekből, bármikor alkalmat biztosítunk éppen a fogyasztóvédelmi referensen keresztül, hogy egy-egy kérdéskört áttekintsünk, illetve áttekintsenek az elsőfokú hatóságok. Ennek kapcsán kettős a vágyam: fogyasztói oldalról erősödnie kell a fogyasztói tudatosságnak, ezzel együtt viszont a másik oldalon még tovább kell fejlődnie a szolgáltatásminőség azon elemeinek, ahol felhasználói oldalról vizsgálva közelítik meg a kérdést, azaz szolgáltatói oldalról hol van elmaradás, mely területeken lehet és kell javítani."


Forrásanyag: Vízmű Panoráma 2016/06.
Kiadvány (későbbiekben) letölthető: http://www.maviz.org/vizmu_panorama

 

 

Szerzői jog © Fogyasztói Akadémia 2015
This publication has been produced by Turkish Republic Ministry of Customs and Trade with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the concept of the Project titled ‘Fogyasztói Akadémia’. The contents of this publication are the sole responsibility of Turkish Republic Ministry of Customs and Trade and can in no way be taken to reflect the views of the Turkish National Agency and the Commission.