Gyermek- és fiatalkorúak védelmét célzó előírásokat vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság

 

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y
 

A fogyasztóvédelmi hatóság gyermek- és fiatalkorúakat célzó reklámokat vizsgált, illetve a 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel történő kiszolgálását ellenőrizte. A vizsgálat eredményeként 1 055 gyermek- és fiatalkorúakat célzó reklám ellenőrzésére került sor, melyek közül 23 minősült jogsértőnek, a 18. életévüket be nem töltött személyek tiltott termékkel történő kiszolgálásának ellenőrzése 1046 – fiatalkorú közreműködésével végzett – próbavásárlással valósult meg, amelyből 392 esetben tapasztaltak a kollégák jogszabálysértést.

Az ellenőrzések célja a 18 éven aluli személyek testi, lelki és erkölcsi fejlődésének védelmét szolgáló jogszabályi előírások megtartásának vizsgálata volt, azaz a hatóság ellenőrizte a fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálásának tilalmát, illetve a tiltott reklámtevékenységet.

A vizsgálat során fiatalkorúak közreműködésével lefolytatott próbavásárlásokkal került felmérésre és adott esetben szankcionálásra az alkohol-, illetve dohánytermékekkel való kiszolgálással kapcsolatos vállalkozói magatartás. Ezen felül az ellenőrzések részét képezte olyan gazdasági reklámok vizsgálata is, amelyek veszélyt jelenthetnek a gyermek- és fiatalkorúak egészséges testi, lelki és erkölcsi fejlődésére.

Annak ellenére, hogy a fiatalságot károsan befolyásoló reklámokkal kapcsolatos jogsértési gyakoriság 2015-ben jelentős javulást mutat, a 18. életévüket be nem töltött személyek, dohánytermékkel és alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálásával kapcsolatos kifogásolási arány lényegében nem változott az elmúlt évhez képest. A hatékony és zökkenőmentes ellenőrzések céljából az ellenőrzést végzők munkáját több esetben társhatósági, ennek keretében rendőrségi jelenlét is segítette.

A vizsgálat során 1 055 gyermek- és fiatalkorúakat célzó reklám ellenőrzésérekerült sor, melyek közül 23 minősült jogsértőnek, így a reklámozással kapcsolatos jogsértési gyakoriság 2%-ot mutat, amely a 2014-ben tapasztalt 17%-hoz képest jelentős csökkenést jelent. Az ellenőrzést minden reklámhordozóra, valamint valamennyi – fiatalokat különösen érintő és érdeklő – területre kiterjesztették.   Az ellenőrzések során vizsgálat alá kerültek közterületi, kirakati reklámhordozók,újságokban, magazinokban, szórólapokban, reklámújságokban megtalálható hirdetések, az interneten fellelhető, valamint a televízió- és rádiócsatornákonelhangzó reklámok.

A 18. életévüket be nem töltött személyek tiltott termékkel történő kiszolgálásának ellenőrzése 1046 – fiatalkorú közreműködésével végzett – próbavásárlással valósult meg. A próbavásárlások során 37%-ban tártak fel a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó jogszabálysértést, mivel 392 próbavásárlásvalamilyen vizsgálati szempont alapján kifogásoltnak minősült. A 18 év alatti közreműködővel történő próbavásárlásokat kereskedelmi egységekben, afiatalkorúak által előszeretettel látogatott rendezvényeken, fesztiválokon,vendéglátó-ipari egységekbenzenés-táncos szórakozóhelyeken végezték el a kormányhivatalok munkatársai.

A vizsgálat megállapította, hogy kizárólag alkoholtartalmú ital vásárlása esetén a fiatalok 43%-a (710 esetből, 303 alkalommal) az életkorára irányuló kérdés nélkül megkapta a kért terméket. A kifogásolási arány dohánytermék esetében 26%-os volt. A mindkét terméket kérők csoportjában 15 vásárlás során 6 esetben(40%) kapták meg mindkét értékesítési tilalom alá eső terméket a fiatalok.

Az ellenőrzés eredményei alapján összességében megállapítható, hogy afiatalkorúak alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálása az előző évben végzett ellenőrzésekhez képest az idén 2 százalékpontnyi negatív irányú változást mutat, ugyanakkor a dohánytermékkel történő kiszolgálás mutatója nem változott.

A tapasztalatok alapján a feltárt jogsértések hátterében többnyire emberi mulasztás, figyelmetlenség állt. Az alkalmazottak sok esetben nem néznek a vásárlóra, csak automatikusan lehúzzák a termékek kódjait, illetve nem nézik meg kellő gondossággal a vásárló életkorát az igazolványban, tévesen számolják ki a fiatalkorú életkorát, amelynek eredményeként – a tiltás ellenére is – a fiatal meg tudja vásárolni az alkoholtartalmú terméket. Előfordult azonban olyan kirívó eset is, mely során a próbavásárló fiatalkorú válasza (miszerint még nem töltötte be a 18. életévét) ellenére az alkalmazott értékesítette számára az alkoholtartalmú terméket, és még egy jó tanáccsal is ellátta: „Óvatosan az alkohollal!”.

A reklámozás kapcsán az egyik leggyakoribb jogsértés a szórakozóhelyek által hirdetett események kapcsán merült fel, mivel sok esetben az adott események reklámjában az alkoholfogyasztással egybekötött nyeremények szerepeltek. Ez a gyakorlat is jogsértő, hiszen ezen reklámok a fiatalkorúakat alkoholfogyasztásra ösztönzik.

Pozitív példaként kell beszámolni azon esetekről, amikor az alkalmazottak, amint észlelték a fiatalkorú belépését az üzletbe, a kiszolgálást azonnal felfüggesztették, megkérdezték az életkorát, majd udvariasan felhívták az üzlet elhagyására, és csak ezután folytatták a kiszolgálást.

A témavizsgálat ideje alatt a kormányhivatalok a próbavásárlások lefolytatása és a reklámok ellenőrzése során észlelt jogsértésekre tekintettel összesen 400 esetbenhoztak érdemi döntést. A kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összege összesen 49 145 000 Ft volt.

 

Bővebb információ a www.nfh.hu oldalon olvasható.

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

 

Szerzői jog © Fogyasztói Akadémia 2015
This publication has been produced by Turkish Republic Ministry of Customs and Trade with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the concept of the Project titled ‘Fogyasztói Akadémia’. The contents of this publication are the sole responsibility of Turkish Republic Ministry of Customs and Trade and can in no way be taken to reflect the views of the Turkish National Agency and the Commission.