„Gyakran nem működnek, vagy nem ismerik fel, ezért nehezen váltják vissza a visszaváltható üvegeket a szupermarketek automatái.”

„Tíz üvegből jó, ha hármat bevesznek az üvegvisszaváltó automaták.”

„Vásárláskor egyes borosüvegek értéke még 40 forint, ám a visszaváltáskor már csak 10 forintot fizetnek érte.”

„A vásárlás helyén nem veszik vissza a betétdíjas üvegeket.”

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz a fent említett fogyasztói panaszok érkeznek be a legjellemzőbben az üvegvisszaváltást illetően. Nem árt azonban kellő információval rendelkezni ahhoz, hogy milyen termékekkel kapcsolatban is várhatjuk el a betétdíj visszafizetését a forgalmazótól.

A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet betétdíjas terméknek az minősül, melyet „betétdíjas termék” megjelöléssel gyártottak, illetve forgalmaznak, s betétdíjas termékként való első forgalomba hozatalát az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek bejelentették.

Betétdíjas lehet például a sörösüveg, borosüveg, s azzal kapcsolatban a megfelelő tájékoztatást is kapja a fogyasztó vásárláskor. Nem betétdíjas csomagoló eszköz azonban a szódagép patron palackja, vagy akár a gázpalack, így azt a forgalmazó, s a gyártó sem köteles visszavásárolni a fogyasztótól.

A forgalmazó a betétdíjas termék fogyasztótól való visszaváltását a termék forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan, teljes nyitvatartási időben köteles biztosítani a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, illetve az erre kijelölt helyen. A legalább 200 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén köteles a betétdíjas termék visszaváltását biztosítani.

Amennyiben a betétdíjas termék visszaváltására kijelölt hely nem azonos a forgalmazás helyével, a visszaváltásra kijelölt hely nyitvatartási idejére

  • egy forgalmazó által kijelölt hely esetén a betétdíjas terméket forgalmazó üzlet nyitvatartási ideje szerinti,
  • több forgalmazó által kijelölt hely esetén a betétdíjas terméket forgalmazó üzletek nyitvatartási idején belül, munkanapokon legalább 6 óra időtartamot kell biztosítani oly módon, hogy helyének felkeresése se okozzon jelentős nehézséget a fogyasztók számára.

A forgalmazó köteles az általa forgalmazottal azonos jellemzőkkel bíró, azonos rendeltetésű, egy terméktípusba tartozó betétdíjas termék betétdíját a termék visszaváltójának megfizetni.

A betétdíjas termék visszaváltásakor a forgalmazó köteles készpénzben visszafizetni a betétdíj összegét, vagy a fogyasztó kérésére újabb termékvásárlás esetén azt a vételárba beszámítani. A betétdíj összegét a számlán, a betétdíjas termék árától elkülönítve kell feltüntetni.

Amennyiben a gyártó felhagy a betétdíjas termék gyártásával, a változások megvalósulása előtt három hónapos időtartam lejártát követően legalább még egy hónapig köteles a forgalmazótól a betétdíjas terméket visszaváltani.

A fogyasztók tájékoztatása érdekében a forgalmazó a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, valamint  a visszaváltásra kijelölt helyen köteles közzétenni:

  • a betétdíjas termékek megnevezését és a betétdíj mértékét,
  • a betétdíj visszafizetéséhez szükséges, a visszaváltandó betétdíjas termék állapotára vonatkozó, a gyártó által meghatározott követelményeket,
  • ha a visszaváltás nem a forgalmazás helyén történik, a visszaváltásra kijelölt hely (helyek) nevét, címét és nyitvatartási idejét, továbbá
  • a visszaváltás feltételeinek változását a változások előtt legalább három hónappal.

Amennyiben a fentiekkel ellentétes forgalmazói magatartást tapasztal (pl. nem akarják Önnek készpénzben visszafizetni a betétdíjat), úgy javasoljuk, hogy panaszát jegyezze be a helyszínen található vásárlók könyvébe, melyre a vállalkozásnak 30 napon belül írásban és érdemben válaszolnia kell. Ha ennek az üzlet nem tesz eleget, úgy panaszbejelentéssel élhet az illetékes Kormányhivatalnál, mint fogyasztóvédelmi hatáskörben elsőfokon eljáró szervezetnél.

 

Szerzői jog © Fogyasztói Akadémia 2015
This publication has been produced by Turkish Republic Ministry of Customs and Trade with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the concept of the Project titled ‘Fogyasztói Akadémia’. The contents of this publication are the sole responsibility of Turkish Republic Ministry of Customs and Trade and can in no way be taken to reflect the views of the Turkish National Agency and the Commission.