TÜKETİCİ AKADEMİSİ PROJESİNİN ÜÇÜNCÜ SINIR ÖTESİ TOPLANTISI İNGİLTERE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen Tüketici Akademisi projesinin sınır ötesi toplantılarından üçüncüsü, oluşturulan program çerçevesinde, İngiltere’den proje ortağı olarak yer alan Docklands Academy’nin ev sahipliğinde 15 -16 Haziran 2016’da Londra’da gerçekleştirildi. Toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Macaristan Tüketicinin Korunması Kurumu (HACP) ve Polonyalı mesleki eğitim kuruluşu Aviva Poland’ın yanı sıra projenin yerli ortakları olan Hacettepe Üniversitesi – TÜPADEM, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı ve Ankara Ticaret İl Müdürlüğünün temsilcileri de katılım gösterdi.
 
Söz konusu toplantıda, Tüketici Akademisi Projesi sahibi ve ortaklarının proje faaliyeti süreçlerine ilişkin karşılıklı bilgi ve doküman paylaşımının yanı sıra proje ortaklarından TÜPADEM’in 2015 – 2016 dönemi içinde, Ankara’da yaşayan 1.000 tüketici ile tüketicilerin tüketici hakları ve tüketicinin korunması konusunda bilinç ve bilgi düzeylerini belirlemek, tutum ve davranışlarını saptamak, alışveriş ve tüketim davranışlarına göre tüketici profili ortaya koymak amacıyla yürüttüğü bir saha araştırması sonucunda hazırlanan “Tüketici Profilleri, Eğilimleri ve Davranışlarının Analizi” çalışması hakkında detaylı bilgi verildi.
 
Ağustos 2016'da tamamlanacak olan projenin son sınır ötesi toplantısı ve kapanış toplantısı bu yıl Ağustos ayı içerisinde paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek ve projenin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.    

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.