TÜKETİCİ AKADEMİSİ PROJESİ MACARİSTAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2014 yılında Türkiye genelinde Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarına ilişkin faaliyetleri yürütmekte olan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında aktif olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine Erasmus+ Programı uygulanmaya başlamıştı.
 
Bu yeni dönemin ilk halkası olan 2014 Yılı Teklif Çağrısı Erasmus+ Ana Eylem 2 - Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar ve Yetişkin Eğitimi Alanında Sektörler Arası Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği) faaliyeti kapsamında Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce sunulan ve destek almaya hak kazanan ‘Consumer Academy’ başlıklı projenin ilk ulus ötesi toplantısı ise tüm ortak kuruluşların katılımı ile 22.01.2015 tarihinde Ankara’da düzenlenmişti.
 
Proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına yönelik planlar çerçevesinde Macaristan Tüketicinin Korunması Kuruluşu Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság’ın (NFH) ev sahipliğinde Budapeşte’de 17-18 Şubat tarihlerinde düzenlenen ikinci ulus ötesi toplantıya Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İngiliz eğitim kuruluşu Docklands Academy London ve Polonyalı mesleki eğitim kuruluşu Aviva Poland’ın yanı sıra projenin yerli ortakları olan Hacettepe Üniversitesi – TÜPADEM, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı ve Ankara Ticaret İl Müdürlüğünün temsilcileri de katıldılar.
 
Proje çerçevesinde tüketicilerin bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamak üzere çeşitli görsel ve işitsel unsurların kullanıldığı, tüketicinin korunması alanında mevcut bilgi ve birikimin paylaşılmasının yanı sıra yeni bilgi üretilmesi için de uygun ortamın oluşturulduğu bir eğitim platformu olan tuketiciakademisi.gov.tr web sitesinin içeriği, ortakların proje çerçevesinde sunmuş oldukları katkılar, hazırlanan eğitici videolar ve sitenin yönetimi gibi konularda bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Projenin Türkçe’nin yanı sıra Lehçe, Macarca ve İngilizce içerik açısından da geliştirilmesini sağlayacak adımlar üzerinde durulan toplantılar sırasında NFH bünyesinde bulunan laboratuvarlar da incelendi.
 
Ağustos 2016’da tamamlanması öngörülen proje sayesinde tüketicilerin Türkiye, Macaristan, İngiltere ve Polonya’daki düzenlemeler ve uygulamalar hakkındaki farkındalık düzeyinin artırılması hedefleniyor.
 

Web sitesi adresleri:
Türkçe            : http://tuketiciakademisi.gov.tr/
İngilizce          : http://tuketiciakademisi.gov.tr/en-us
Macarca         : http://tuketiciakademisi.gov.tr/hu-HU
Lehçe             : http://tuketiciakademisi.gov.tr/pl-PL

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.