KAMU ÇALIŞANLARININ TATİL PARASI YASA İLE KORUNUYOR


Türkiye’de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrası birçok alanda tedbirler alındı. Bunlardan biri de kamu çalışanlarına yönelik oldu. Başbakanlık Genelgesi ile ikinci bir emre kadar kamu çalışanlarının yıllık izinleri kaldırıldı.
Darbe girişimi sonrası kamu çalışanlarının yıllık izinlerinin kaldırılmasının ardından seyahat acenteleri ve tur operatörlerinden paket tur satın alan kamu çalışanlarının ne olacağı merak konusu oldu.
Konu hakkında hazırlanan metin bilgi amaçlı olarak yayımlanmaktadır.

18/7/2016 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinlerinin kaldırıldığı ve halen izinde bulunanların ise en kısa sürede görevleri başına dönecekleri duyurulmuştur.

Bu kapsamda, daha önceden satın almış olduğu paket tura katılamayacak olan tüketicinin hakları konusunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde bir takım düzenlenmelere yer verilmiştir.

6502 sayılı Kanun’da paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmeler olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla tüketiciler tarafından satın alınan salt otel konaklamaları paket tur kapsamında değerlendirilmemektedir.
Bu bağlamda, tüketicinin satın almış olduğu bir paket tura, ülkemizde yaşanan menfur girişim gibi mücbir bir sebepten dolayı katılamaması halinde Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca tüketicinin paket tura katılmaktan vazgeçerek sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin “Sözleşmenin feshi” başlıklı 16 ncı maddesi ile tüketicinin, mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç geriye kalan tüm bedelin herhangi bir kesinti yapılmaksızın on dört gün içerisinde tüketiciye iade edileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca, şayet tüketicinin paket turun başlamasından en az otuz gün önce fesih hakkını kullanması halinde, sadece ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflara ilişkin kesintiler yapılarak ödemiş olduğu bedelin kendisine iade edileceği düzenlenmiştir." şeklinde olmuştur.


Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.