Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tüketici Hukuku Kapsamında Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün İşlev ve Geleceği Çalıştayı İstanbul'da Düzenlendi

Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) enstrümanı kapsamında, tüketicinin korunması alanında alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının geliştirilmesi ve AB mevzuatına uyum sağlanmasına yönelik bilgi alışverişinin sağlanması ve konuyla ilgili politika üretiminde tüm paydaşlar arasında işbirliğinin tesis edilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğümüz,  Avrupa Birliği tüketici hukuku uzmanlarını, tüketici örgütleri temsilcilerini, tüketici hakem heyeti üyelerini ve ilgili diğer paydaşları, İstanbul’da “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tüketici Hukuku Kapsamında Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün İşlev ve Geleceği” çalıştayında ağırladı.
 
2-3 Haziran 2016 tarihlerinde Grand Öztanık Otel’de düzenlenen çalıştaya, İtalya Rekabet Kurumu’ndan Sn. Antonio Mancini, Letonya Ekonomi Bakanlığı’ndan Sn. Didzis Bruklitis, Polonya Rekabet ve Tüketicinin Korunması Ofisi’nden Sn. Piotr Adamczewski, Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı’ndan Sn. Emil Alexiev ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan Sn. Umut İlkay Kavlak konuşmacı olarak katıldı.
 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü sayın Ramazan Ersoy, alternatif uyuşmazlık çözümünün, başta Avrupa olmak üzere tüm dünya için önem arz eden bir konu olduğunu belirterek, Türkiye’nin de henüz Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen, alternatif uyuşmazlık çözümü konusunda etkin bir yaklaşımın öncüsü olduğunu ve 1995 yılından bu yana Tüketici Hakem Heyeti Sistemini benimseyerek belli bir parasal miktarın altında kalan uyuşmazlıkların daha kolay, daha etkin, daha hızlı ve masrafsız çözümü yolunda önemli bir adım attığını ifade etti. Yurt çapındaki 1011 tüketici hakem heyetinin, 2015 yılında 3 milyon 100 binin üzerinde başvuruyu kabul ettiğini, buna karşılık 2015 yılında Avrupa’daki 750 adet alternatif uyuşmazlık çözüm organının hepsine toplam 1 milyon civarında başvuru yapıldığını belirten Ersoy, hakem heyeti personelinin kendilerine verilen zor görevleri başarıyla yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Dünya genelinde alternatif uyuşmazlık çözüm organlarının şeffaflık, tarafsızlık, etkinlik ve kolay erişim yönlerinden çeşitli sorunlarının bulunduğunu belirten Ersoy, çalıştayın sistemdeki sorunları tespit etmek, bunlar hakkında devlet-sivil toplum düzeyinde farkındalık oluşturmak ve Türkiye için, elde edilen sonuçları hakem heyeti sistemi içerisinde önümüzdeki dönemde yapılacak değişikliklerin etkinliğini sağlama amacıyla kullanmak amacıyla düzenlendiğini de ifade etti.
 
Konuşmacılar, özellikle alternatif tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde en iyi yöntemin tanımlanması, 2013/11/EU nolu Avrupa Birliği Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Direktifi ve 524/2013 nolu Avrupa Birliği Online Uyuşmazlık Çözümü Tüzüğü, alternatif uyuşmazlık çözümünün finansmanı, sistemde self-regülasyonun yeri ve önemi ve alternatif uyuşmazlık çözümünde devlet-sivil toplum-özel sektör işbirliğinin boyutları konularında bilgi aktarımında bulundular.

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.